Csatlakozz zárt Facebook csoportunkhoz, amelyben kedvezményes esküvői ajánlatokat találsz!  Csatlakozom

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Verziótörténet

1.0 2020.01.16. - Alap dukumentum elékszítése
1.1 2021.11.12. - Megújuló fizetési modell bevezetése. (Változások itt: "IV. Fizetős szolgáltatások Szolgáltatók számára" és itt: "VII. Az online fizetés módja és menete")
1.2 2021.11.25. - Megújuló fizetési modell pontosítása. (Változások itt: "IV. Fizetős szolgáltatások Szolgáltatók számára")Preambulum

Az Esküvő Online Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1124, Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.),mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető),az eskuvo.online weboldal szolgáltatásait az alábbi általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott irányelvek szerint nyújtja az oldal felhasználói (továbbiakban: Felhasználók) és az oldalon regisztráló szolgáltatók (továbbiakban: Szolgáltatók) (együttesen Felek) részére.

1.) Általános rendelkezések

Általános tudnivalók

Az eskuvo.online weboldalra látogatóknak Felhasználóként és Szolgáltatóként is lehetőségük  van regisztrálni. A weboldal azonban regisztráció nélkül is látogatható és böngészhető, továbbá egyes funkciói regisztráció nélkül is igénybe vehetőek.

Ki lehet Felhasználó, illetve Szolgáltató?

Felhasználó lehet minden olyan magán-, illetve természetes személy, aki az eskuvo.online oldalon található szolgáltatásokat igénybe szeretné venni, vagy aki a weboldalon található tartalmak iránt érdeklődik. 

Szolgáltató lehet minden olyan jogi-, illetve gazdasági szervezet, aki az általa nyújtott szolgáltatást az eskuvo.online weboldalon szeretné bemutatni, népszerűsíteni, értékesíteni.

A Felhasználók és a Szolgáltatók közötti kommunikáció az eskuvo.online portál, vagyis az Üzemeltető közreműködésével jön létre. Az Üzemeltető az Eskuvo.online weblapon a Felhasználók és a Szolgáltatók által közzétett tartalmat, továbbá az egymás közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni.

A weboldalra regisztrálók elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit, magukra nézve kötelezőnek ismerik el a benne foglaltakat, valamint kijelentik, hogy a regisztráció során megadott adataik megfelelnek a valóságnak. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet, Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője nevében jár el.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók és Szolgáltatók) töltöttek fel az Eskuvo.online weboldalra.

Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy regisztrálók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követik.

 

II. A szerződéskötés, a regisztráció menete, a regisztráció felfüggesztése

Általános tudnivalók

Az eskuvo.online weboldalon vannak olyan szolgáltatások, amelyeket csak regisztrációt követően tudnak igénybe venni a Felek, illetve a weboldalra látogatók. Továbbá vannak olyan szolgáltatások is, amelyek regisztráció nélkül is használhatóak (pl: szolgáltató kereső). Mindkét esetben a weboldalra látogató - akár regisztrált, akár nem - az oldal használatával elfogadja a jelen ÁSZF-be foglaltakat és az itt leírtak figyelembevételével használja az oldal funkcióit vagy végez tevékenységet a weboldalon. 

Regisztráció menete 

Az eskuvo.online weboldalon a regisztráció mind a Felhasználók, mind a Szolgáltatók számára adataik megadásával veszi kezdetét. A Felhasználóknak a regisztráció során meg kell adnia: keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét és nemét kötelező jelleggel, valamint az esküvő tervezett időpontját és helyszínét. A regisztráció az adatvédelmi nyilatkozat és az ÁSZF elfogadásával lehetséges. A felületre belépni ezt követően minden Felhasználó számára a megadott felhasználónév és jelszó segítségével lehetséges a nap 24 órájában.

Szolgáltatóként való csatlakozás a cégnév, valamint a cég adatainak megadásával lehetséges. Itt a Szolgáltató több kategóriát kiválasztva jelölheti meg tevékenységi körét. A regisztráció ebben az esetben is az adatvédelmi nyilatkozat és az ÁSZF elfogadásával lehetséges. Továbbá itt a Szolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy jogosult a megadott szervezet képviseletére. A regisztráció mind a Felhasználók, mind a Szolgáltatók részére ingyenes. A regisztrációval Felhasználó elfogadja, hogy az új tartalmakról és ajánlatokról az Üzemeltető hírlevélben értesíti. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat. 

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználhatja.

A regisztráció felfüggesztése

Amennyiben az Üzemeltető észleli, hogy a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, mert az jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, az oldal rossz hírét kelti vagy az Üzemeltető megítélése szerint az nem kizárólag az aktuális szolgáltatással kapcsolatos kommunikációra terjed ki, továbbá annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani. A regisztráció felfüggesztéséről az Üzemeltető írásban értesíti a Felhasználót és/vagy a Szolgáltatót.

 

III. Kötelezettségek

Üzemeltető kötelezettségei

Az Üzemeltető biztosítja azt az online platformot, ahol a Felhasználók és a Szolgáltatók kommunikálhatnak egymással. Az Üzemeltető azonban nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minősége, költsége és az esetlegesen felmerülő nézeteltérésekkel kapcsolatban, csupán lehetőséget biztosít arra, hogy a Felek könnyen, gyorsan, zökkenőmentesen találjanak egymásra. Emellett Üzemeltető biztosítja Felhasználók számára az esküvőjük megszervezését megkönnyítő, a honlapon található szolgáltatások elérhetőségének biztosítását.

Üzemeltető köteles a regisztrált Felhasználó és/vagy Szolgáltató nevéhez, továbbá a számukra hozzáférhető tartalmakhoz kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókokhoz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató fiókját feltörték, vagy a fent megjelölt jelszóhoz illetéktelen személy hozzáférése valószínűsíthető, köteles erről a Felhasználót és /vagy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

Felhasználók kötelezettségei

Az eskuvo.online weboldal alap funkcióinak használata a Felhasználók számára anyagi kötelezettséggel nem jár. A Felhasználóknak lehetősége van az oldalon keresztül a regisztrált Szolgáltatóktól ajánlatot kérni, továbbá azok szolgáltatásait közvetlenül megrendelni. Az ajánlatkérés Felhasználót nem kötelezi szolgáltatás vásárlására. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérés során megadott adatait (név, tel. szám, e-mail cím) Üzemeltető kiadja az ajánlatkérésben érintett Szolgáltató(k)nak, akik a továbbiakban ajánlatot küldhetnek számára elsősorban email-en, másodsorban telefonon keresztül. 

A Felhasználóknak lehetőségük van fizetős, vagyis szolgáltatási díj megfizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások használatára is a weboldalon. Ezeknek a szolgáltatásoknak a fizetős mivoltára Üzemeltető minden esetben külön és egyértelműen felhívja a Felhasználók figyelmét. A fizetős szolgáltatások kizárólag online bankkártyás fizetést követően vehetőek igénybe, az adott szolgáltatásra vonatkozó feltételek szerint. A fizetős szolgáltatásokat és a vonatkozó feltételeket a jelen ÁSZF V., a fizetéssel kapcsolatos tudnivalókat pedig a VI. pontja tartalmazza. 

Szolgáltatók kötelezettségei

Szolgáltató ingyenesen regisztrálhat és szerkesztheti a Felhasználók számára megjelenő adatlapját vagy módosíthatja a már előzetesen az Üzemeltető által felvitt adatait. 

Szolgáltató vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. 

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Felhasználótól érkező ajánlatkérés nem kötelezi őt a szolgáltatás megrendelésére. A Szolgáltató tudomásul veszi továbbá azt, hogy amennyiben a Felhasználó elfogadja az előzetes ajánlatot, az ajánlatban megadott ártól, illetve az ajánlatban rögzített feltételektől a későbbiekben nem térhet el. Kivételt képeznek az ajánlattól teljesen eltérő kérések, de ilyen esetben új megállapodást kell kötnie a Felhasználónak és a Szolgáltatónak a problémák elkerülése érdekében. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy saját adatlapján Felhasználó értékelést hagyhat, melyre a Prémium Szolgáltatói Csomag megrendelése esetén (ld. IV. pont) egy alkalommal értelmes, világos, agressziótól, obszcén szavaktól mentes választ adhat.

 

IV. Fizetős szolgáltatások Szolgáltatók számára

Szolgáltatónak lehetősége van ún. “Prémium Szolgáltatói Csomag” megrendelésére az Üzemeltetőtől, amelynek segítségével a Szolgáltatók a szolgáltatásuk profilján extra adatokat adhatnak meg a Felhasználók számára. A Prémium Szolgáltatói Csomag előfizetési díja:

 • éves előfizetés esetén: bruttó 14 990 Ft/év, amely a fizetés napjától számítva 1 évig érvényes,
 • havi előfizetés esetén: 1 490 Ft/hó, amely a fizetés napjától számítva a következő hónap ugyanazon dátuma előtti napig érvényes.

Az előfizetés megújuló előfizetésként történik (havi előfizetés esetén havonta, éves előfizetés esetén évente),a SimplePay által működtetett internetes fizető oldalon keresztül. A megújuló előfizetés díját a SimplePay vonja le a bankkártyáról a fizetési fordulónapon mindaddig, míg az előfizető azt engedélyezi. A megújuló fizetés bármikor leállítható a felhasználói fiókban. További információ a megújuló fizetésről: ezen dokumentum VII. pontjában "Az online fizetés módja és menete" > "Megújuló előfizetés" szekcióban található. 
Az itt megadott díjszabástól időszakos kedvezmények keretében eltérhetünk, ezeknek a kedvezményeknek a feltételeit a weboldalon és a fizetési folyamat során egyértelműen jelezzük. Amennyiben Szolgáltató az előfizetést nem hosszabbítja meg a vonatkozó adatai többé nem lesznek elérhetőek.

A Prémium Szolgáltatói Csomag az alábbi extra profiladatokat tartalmazza az ingyenes profilhoz képest: 

 • 300 karakternél hosszabb (max. 2500 karakter) szöveges bemutatkozás megadása

 • Facebook és Instagram elérhetőségek megadása 

 • Bemutatkozó videó beágyazása a Youtube vagy a Vimeo felületéről

 • Képgaléria feltöltése

 • Telefonos elérhetőség megadása

 • Válaszadási lehetőség a Felhasználói értékelésekre (maximum 1 válasz értékelésenként)

 • Analitikai adatok megjelenítése a szolgáltatói profilról: 

  • szolgáltatói profilod oldalának megtekintése 

  • ajánlatkérések száma

  • kattintások száma a weboldalra

 • Azonnali profil kiemelés a főoldalon.

 • Egyedi bemutatás Facebook poszt formájában.

 • Referenciák és saját képanyag népszerűsítése Instagramon.

V. Fizetős szolgáltatások Felhasználók számára

A Felhasználók számára az eskuvo.online weboldal az alábbi fizetős szolgáltatásokat nyújtja: 

1. Esküvői weboldal tervező (https://www.eskuvo.online/profil/weboldal-tervezo)

Az esküvői weboldal tervező regisztrált felhasználók számára érhető el. A tervezőfelület modulokból épül fel. A felhasználó tetszőleges módon ki-, illetve bekapcsolhatja a modulokat, amiket használni szeretne az oldalon. Az oldal véglegesítése akkor történik meg, amikortól azt a Felhasználó a nyilvánosság számára első alkalommal elérhetővé teszi.

A modulok ára egységesen 1 500 Ft/db. A modulok ingyenesen kipróbálhatóak a tervezés során, de a Felhasználó csak online fizetést követően tudja az oldalt véglegesíteni.

A modulok listája:

 • Bemutatkozás (leírás): A modul segítségével a Felhasználó a pár mindkét tagjáról bemutatkozó szöveget tehet közzé 300-300 karakter terjedelemben. A szöveg a pár neve, illetve fotója alatt jelenik meg.

 • Idézet: A modul segítségével a Felhasználó egy idézetet, valamint a hozzá tartozó szerző nevét teheti közzé. 

 • Visszaszámláló: A modul használatával megjelenik egy visszaszámláló az oldalon, amely az esküvő megadott dátumához képest mutatja a hátralévő hónapok és napok számát.

 • Részletes program: Ezen a modulon az esküvő részletes, tetszőlegesen megadható időpontokra bontott programját teheti közzé a Felhasználó az időpont, valamint a programpont elnevezésének megadásával.

 • Dress code: Itt a felhasználó az eseményre vonatkozó dress code-dal kapcsolatos információkat teheti közzé a Felhasználó.

 • Fotó galéria: A Felhasználó ezen a felületen tetszőleges fotókat jeleníthet meg, fotónként maximum 12 megabyte (Mb) méretben.

 • Szálláslehetőségek: Ezen a felületen tud a felhasználó megadni olyan szálláslehetőségeket, ahol a vendégek foglalhatnak maguknak éjszakára szobát. Maximum 3 db szállás megadására van lehetőség. A szállásról feltölthető fotó, valamint megadható a neve, címe, rövid leírása, valamint a szállás elérhetőségére mutató link.

 • Információ: A felhasználó tetszőleges szöveget tehet közzé az esküvőhöz kapcsolódó információkról. 

 • Részvételi visszajelzés: A Felhasználó a modul tetején egyedi felhívó címsort, valamint üzenetet tud írni a látogatóknak. A modulban az esküvői weboldal látogatói tudják a nevük és email címük, valamint egy üzenet megadásával jelezni részvételi szándékukat az esküvőn. Az itt elküldött visszajelzések a Felhasználónak a profiljában megadott email címére fognak megérkezni. 

Az esküvői weboldal véglegesítését követően Felhasználó bármelyik modul tartalmát szabadon módosíthatja, modulokat törölhet, vagy új modulokat adhat hozzá. Ugyanakkor a már megvásárolt modulok árát Üzemeltető nem köteles visszafizetni akkor sem, ha Felhasználó a véglegesítést követően bármikor eltávolítja azokat a weboldalról.

A Felhasználók által létrehozott esküvői weboldal elérhetőségét Üzemeltető a weboldal véglegesítésétől számított 12 hónapon keresztül külön díjfizetés nélkül biztosítja (továbbiakban: Fenntartási időszak),majd a weboldalt a 12 hónap lejártát követően automatikusan törli. Egyedileg meghatározott akció keretében Üzemeltető az ingyenes Fenntartási időszakot 12 hónapról bármikor meghosszabbíthatja (pl. 24 hónapra),erről a Felhasználókat a weboldal létrehozása során egyértelműen tájékoztatja.

A Felhasználónak lehetősége van a 12 hónap lejárta előtt bármikor ún. Fenntartási díj befizetésére, amivel a Fenntartási időszakot további 12 hónapra meghosszabbíthatja. A Fenntartási díj összege bruttó 25 000 Ft/év. A hosszabbítás - függetlenül a Fenntartási díj befizetésének időpontjától - az első 12 hónap lejártakor lép érvénybe. A Fenntartási időszak kezdő- és záróidőpontját a véglegesítést követően további modulok esetleges későbbi hozzáadása nem módosítja.

A megadott díjszabástól időszakos kedvezmények keretében eltérhetünk, ezeknek a kedvezményeknek a feltételeit a weboldalon és a fizetési folyamat során egyértelműen jelezzük.

 

VI. Egyéb fizetős szolgáltatások, amelyeket Felhasználók és Szolgáltatók is igénybe vehetnek, amelyek elérhetőek részben ingyenesen is

VI/1. Esküvői Piactér Szolgáltatás

Az Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Felhasználók és a Szolgáltatók részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez és hirdetések böngészéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt az Eskuvo.online weboldalon. Az Esküvői Piactér Szolgáltatás szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki akár regisztráció nélkül megtekinti az Eskuvo.online weboldalt és Hirdető minden olyan Felhasználó és Szolgáltató, aki hirdetést helyez el az Eskuvo.online weboldalon. A hirdetési lehetőség kizárólag regisztrált Felhasználók és Szolgáltatók számára érhető el. Regisztráció menete lásd II. pont szerint.

Az Eskuvo.online weboldal Esküvői Piactér felületén bizonyos szolgáltatások ingyenesen, más szolgáltatások fizetősen vehetők igénybe. Az Üzemeltető korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek vagy szolgáltatások hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható vagy ruházható át, a Hirdető a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Hirdető köteles a hirdetés leírásában szerepeltetni a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. A meghirdetni kívánt termék csak a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő, forgalomba hozható termék lehet. 

Ingyenes elérhető szolgáltatások

 • Szolgáltatók és Felhasználók számára: korlátlan számú, 30 napig érvényes hirdetés feladása az Eskuvo.online Piacterén

Fizetősen, azaz díjkötelesen elérhető szolgáltatások és áraik:

 • Már futó hirdetés meghosszabbítása 30 nappal: bruttó 940 Ft

 • Már futó hirdetés meghosszabbítása 60 nappal: bruttó 1 790 Ft

 • Már futó hirdetés meghosszabbítása 90 nappal: bruttó 2 540 Ft

 • Hirdetés kiemelése az Eskuvo.online Piacterének nyitóoldalán 30 napig: 2 540 Ft

A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

 • Hirdetés címe: A hirdetés címének a termék vagy szolgáltatás megnevezését vagy márkáját kell  tartalmaznia.

 • Hirdetés leírása: A hirdetés leírásának a meghirdetni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes ismertetését kell tartalmaznia. 

 • Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben, különösen tilos más esküvő tematikájú hirdetési oldalra mutató link elhelyezése.

 • Nyelv: Az Eskuvo.online weboldalon közétenni kívánt hirdetésnek magyar nyelvűnek kell lennie és meg kell felelnie a magyar helyesírás szabályainak.

 • Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén az Üzemeltető jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

 • Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a meghirdetni kívánt termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Az Üzemeltető jogosult a képet saját vízjelével ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. 

A megadott díjszabástól időszakos kedvezmények keretében eltérhetünk, ezeknek a kedvezményeknek a feltételeit a weboldalon és a fizetési folyamat során egyértelműen jelezzük.

 

VII. Az online fizetés módja és menete

Amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó a IV. és V. pontban felsorolt fizetős szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi (innentől: Vásárló),azok díját online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki az Üzemeltető felé. A fizetés előtt minden eseteben egy összegző felületen a Vásárló áttekintheti a megvásárolni kívánt szolgáltatások listáját, valamint azok tételes, illetve összesített díját, illetve megadja a számlázási címét. Az adatok megadását követően a Vásárlónak külön is el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot. Ezt követően automatikusan átirányítjuk az OTP Simple felületére, ahol bankkártyája adatainak megadásával kiegyenlítheti a megvásárolni kívánt szolgáltatások díját. A vásárlást követően automatikusan visszairányítjuk az eskuvo.online weboldalra, és a megvásárolt szolgáltatások azonnal aktiválódnak, illetve a számlát a profiljában megadott email címére azonnal továbbítjuk a Vásárlónak.

Az eskuvo.online fizetési szolgáltatója az OTP Simple fizetési rendszert üzemeltető OTP Mobil Kft. A vásárlással Vásárló tudomásul veszi, hogy az Esküvő Online Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1124, Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.) adatkezelő által a(z) eskuvo.online felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére: 

 • a szolgáltatások díjának összesített bruttó összege

 • a Vásárló neve

 • a Vásárló adószáma (cég esetén)

 • a Vásárló címe (irányítószám, város, utca, házszám)

 • a Vásárló e-mail címe (a profiljában tárolt e-mail cím kerül automatikusan beállításra)

 • a Vásárló telefonszáma (abban az esetben, ha azt korábban megadta a profiljában)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Megújuló előfizetés

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (eskuvo.online) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

VIII. Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra, az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi.

A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.  

Üzemeltető szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonhatja maga után.

 

IX. Panaszkezelés és Vegyes rendelkezések

Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, Felhasználó és/vagy Szolgáltató általi szabálytalan, illetve jogellenes felhasználás, úgy jogosult a regisztrált Felhasználó és/vagy Szolgáltató regisztrációját és felhasználói fiókját felfüggeszteni vagy törölni.

Szolgáltató az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli. 

Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Szolgáltató a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban vagy e-mail útján válaszol.

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, Üzemeltető a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Szolgáltató kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

Üzemeltető jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

 • A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezési Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei: onlinevita@bkik.hu

 • Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: ec-odr@europa.eu

 • Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén felek kikötik a Budapesti XII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltatók és a Felhasználók esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Sikertelen egyeztetés esetén a felek a budapesti illetékes kerületi bíróságot jelölik ki a jogvita rendezésére.  A jogvita elbírálására Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Budapest, 2021. november 12.